Herinneringshotel

Architectuur

Herinneringshotel is een architectuurconcept waarmee Johan Pragt is afgestudeerd als interieurarchitect aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst (KABK) in Den Haag. De opdracht was de herbestemming van een oude fabriek naar een moderne culturele bestemming. Herbestemmen is vertaald in het verenigen van herinneren en ontmoeten, in terugtrekken en samen komen. De nieuwe bestemming is daarom een hotel.

In het ontwerp wordt verwezen naar de oude fabrieksfunctie van het gebouw. Centraal in het ontwerp is het element dat het meest herinnert aan deze productiefunctie: de schoorsteen. In de nieuwe bestemming, een hotel, is niet het productieproces leidend, maar het ontmoetingsproces tussen mensen. In het ontwerp zijn open ruimtes gecreëerd.

De oude en de nieuwe functie komen samen in het voormalige ketelhuis. In deze ruimte is de doorsnede van de schoorsteen zichtbaar, en de ruimte vormt tegelijkertijd de ontmoetingsplaats in het hotel.

Een hotel is een plaats waar mensen elkaar ontmoeten, maar zich ook terugtrekken in private ruimtes. De centrale ontmoetingsplaats is een plek die uitnodigt tot ontmoeten. De privé-vertrekken zijn afgesloten kleine doosjes. Deze kunnen opgedraaid worden, waardoor de buitenruimte deel wordt van de binnenruimte. Dit geeft een ruimtelijk gevoel.

Schets
full screen
1
Schets
Herinneringshotel
Zij-aanzicht
full screen
2
Zij-aanzicht
Herinneringshotel
Transparant
full screen
3
Transparant
Herinneringshotel
Kleine binnenruimte
full screen
4
Kleine binnenruimte
Herinneringshotel
Maquette
full screen
5
Maquette
Herinneringshotel
Open ruimtes
full screen
6
Open ruimtes
Herinneringshotel
Grote buitenruimte
full screen
7
Grote buitenruimte
Herinneringshotel